Dovolujeme si Vás a vaše spolupracovníky jménem Katedry urbanismu a územního plánování, Fakulty stavební ČVUT v Praze pozvat na již 18. ročník odborné konference: ČLOVĚK, STAVBA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ.

Konference je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské veřejnosti, kteří jsou zváni zejména k diskuzi nad konferenčními příspěvky.

Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením, aby sborník z konference splňoval kritéria pro zařazení do vědecké databáze SCOPUS.

Datum konference: 21. 11. 2024

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze (Thákurova 2077/7, Praha 6)

Konference se uskuteční v prezenční formě. V případě vyčerpání kapacity bude, stejně jako v minulých letech, umožněno přihlášení i pro online posluchače. Děkujeme za velký zájem!

Aktuální informace na webu , na kterém naleznete i přihlašovací formulář:

https://uzemi.eu/akce/konference/clovek-stavba-a-uzemni-planovani/

Kontaktní email: uzemi.eu@gmail.com

S přáním pěkného dne,

doktorandi Katedry urbanismu a územního plánování, Fakulty stavební ČVUT v Praze.

X