Dovolujeme si Vás pozvat na již 16. ročník odborné konference: ČLOVĚK, STAVBA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ.

Konference je určena studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, vědecko-výzkumným pracovníkům, ale též zástupcům firem a představitelům občanské veřejnosti, kteří jsou zváni zejména k diskuzi nad konferenčními příspěvky.

Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením, aby sborník z konference splňoval kritéria pro zařazení do vědecké databáze SCOPUS. Zaslání anotací pro aktivní účastníky (přednášející, publikující) je možno provést do 30. 9. 2022.

Datum konference: 16. 11. 2022

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze (Thákurova 2077/7, Praha 6)

Konference se uskuteční v prezenční formě, při nepříznivém vývoji epidemiologické situace bude probíhat online formou (dle aktuálních nařízení vlády). O případných změnách budete s předstihem informováni.

Detailní informace na webu: http://csup.uzemi.eu/

Kontaktní email: uzemi.eu@gmail.com

X