Úspěchy studentů A+S

Úspěchy studentů jsou publikovány v diářích pro studenty A+S (diAS)
a v publikacích AbStrakt  >>>

K pravidelným interním oceněním patří Žluté karty a Cena profesora Voděry.
Studenti A+S však slaví úspěchy i v řadě dalších soutěžích, které jsou zcela externí nebo pořádané ve spolupráci s katedrou, falutou, ČVUT. 
Gratulujeme!!!

Cena profesora Voděry

Od roku 2016 uděluje fakulta stavební cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích, přičemž každá nese jméno dle profesora, který v příslušné oblasti působil na fakultě stavební.

Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

Cena profesora Voděry
Nejlepší diplomová práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze v kategorii Architektura a stavitelství 

 

Žluté karty

Žlutá karta je oceněním, které uděluje vynikajícím studentským semestrálním ateliérovým projektům katedra architektury, zastoupená 5 člennou komisí. Návrhy na udělení, tzv. nominace, udělují pedagogové příslušného ateliéru během katedrového hodnocení. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Oceněný projekt obdrží při slavnostní příležitosti diplom a je prezentován na výstavách a v časopisech.

Nejvyšším možným oceněním je tzv. Zlatá karta, která je udělena v případě předchozího udělení 2 Žlutých karet.

Kancléřem Žlutých karet je Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

Galerie projektů oceněných Žlutou kartou

Seznam oceněných studentů je uváděn i v diářích studijního programu A+S a publikacích AbStrakt

Modul Arch 2016

MODULÁRNÍ FILHARMONIE - IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY JIHOČESKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH / MODULAR BUILDING OF THE PHILHARMONIC - IDEOLOGICAL PROPOSAL OF A MULTI-PURPOSE BUILDING OF THE SOUTH CZECH PHILHARMONIC IN ČESKÉ BUDĚJOVICE Modul-Arch 8....

Soutěž PENTA – výsledky

Zápis z jednání poroty 5. 12. 2016 Studentská architektonická školní soutěž: Návrh dočasného multifunkčního objektu k archeologickému výzkumu v prostoru mezi Masarykovým nádražím a ulicí na Florenci v Praze pro Mgr. studijní program Architektura a stavitelství FSv...

Dřevěná stavba roku 2016

Ve čtvrtek 17.3.2016 proběhlo slavnostní vyhlášení Dřevěné stavby roku 2016, kam absolventka A+S Sandra Schwarzová přihlásila svůj diplomní projekt - Pavilon slonů. S tímto projektem vyhrála již v září studentskou soutěž, nyní jej ale mohla přihlásit do této soutěže...

X