Soutěže, výstavy, inspirace

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.
Kung Fu Tzu

Jak využít proluku u parku Jezerka?

V rámci výuky atelieru 129 AMG2 uspořádali doc. Šikola, doc. Dvořák, Ing. arch. Bohatý ve spolupráci s MČ Praha 4 a firmou Capexus malou architektonickou soutěž JAK VYUŽÍT PROLUKU U PARKU JEZERKA? Aktuálně nevyužitá proluka se nachází naproti tramvajové zastávce Pod...

Výstava „Co s východním nádražím“

Výstava "Co s východním nádražím", kterou pořádá Oblastní muzeum v Děčíně, představí dosavadní výsledky dlouhodobého úsilí o záchranu a nalezení nového využití jedinečné drážní stavby. Velkolepý objekt původní přechodové pohraniční stanice Rakouské severozápadní dráhy...

Jak zhodnotit svůj existující projekt a získat cenu za 10,000 Eur?

S cílem umožnit studentům vstup do prestižního světa architektury a porovnat českou tvorbu s nejlepšími mladými architekty a studenty architektury na celém světě, se ČVUT v roce 2017 stala spoluorganizátorem INSPIRELI AWARDS. INSPIRELI AWARDS je největší celosvětová...

X