Užitečné odkazy

Helpful Links

Zahraniční možnosti / Foreign possibilities

PSI zahraniční možnosti

Knihovny / Libraries

ČVUT – Ústřední knihovna  (m. j. – katalogy a databáze /rešerše, podpora vědy)

Národní technická knihovna  (m. j. – služby a podpora / podpora studentů, vyhledávání zdrojů, rešerše)

Univerzita – Karlova Ústřední knihovna  (m. j. – pro studenty, aplikace a služby)

KATALOGY KNIHOVEN

SOUBORNÝ KATALOG ČR (vyhledává ve všech knihovnách v ČR)

KNIHOVNA FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE (7. NP, p. Calta)

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT V PRAZE

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA V PRAZE

ODBORNÉ KNIHOVNY A DOKUMENTAČNÍ FONDY NPÚ

Pozn. Na chytré stránce http://obalkyknih.cz/ můžete (při troše štěstí) dohledat obálku hledané knihy, anotaci a v mnoha případech i naskenovaný Obsah.

DIGITÁLNÍ KNIHOVNY A DATABÁZE (historické publikace a periodika, archivy)

KRAMERIUS

KRAMERIUS 4

BADATELNA.EU (archivní fondy ČR)

ARCHIV HL. M. PRAHY (archivní fondy)

CAMP … Centrum architektury a městského plánování

 

Mapové podklady / Maps

Laboratoř geoinformatiky, Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska

Elektronické informační zdroje a práce s nimi / Electronic information resources and work with them

K tomuto oddílu vřele doporučujeme kurz pro doktorandy „Informace pro vědu a výzkum“, který zajišťuje Ústřední knihovna ČVUT v Praze.

Studentská grantová soutěž / Student grant competition

SGS

 

Výsledky vědy a výzkumu / Results of science and research

Aplikace eviduje výsledky vědy a výzkumu a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace V3S slouží k odesílání výsledků do RIV, exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědecko-výzkumné činnosti.

X