Kde publikovat?

Where to publish?

Publikovat je důležité nejen kvůli osobnímu rozvoji na poli vědeckém, ale také kvůli hodnocení RIV (viz aplikace V3S nese to mimo jiné finance naší katedře) a každoročnímu hodnocení doktorandů (nese vám mimo jiné jednorázové stipendium).

The Civil Engineering Journal (Stavební obzor

Akta Polytechnica 

Czech journal of civil engineering 

EARCH

TZB info

Dějiny věd a techniky

Historická geografie

… a samozřejmě sborníky z konferencí

Pomozte nám vylepšit tuto stránku. / Help us improve this page.

X