Konference

Conferences

Doporučená literatura

Recomended Literature

Kde publikovat?

Recomended Literature

Užitečné odkazy

Useful Links

NAŠE PUBLIKACE

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Nová publikace Veřejný prostor v širším kontextu - město, industriál, krajina. Kol. autorů: Lenka Popelová (hl. editor), Zuzana Pešková (editor), Tomáš Šenberger (editor), Mikuláš Hulec (editor), Jaroslav Daďa, Jan Kašpar, Jan Albert Šturma, Jiří Havlík, Jan Trejbal,...

Pozvání na křest publikace Nádraží Ostrava-Vítkovice

Přijměte pozvání na setkání ve stylu 60. let při příležitosti uvedení publikace Nádraží Ostrava-Vítkovice historie / architektura / památkový potenciál ve čtvrtek 15. února 2018 v 17 hodin v přednáškovém sále budovy Národního památkového ústavu, územního odborného...

Jan Kašpar

Články a statě ve sbornících Rekognoskace a zhodnocení stavu hlavních veřejných vesnických prostorů na Příbramsku Venkovská sídla bez hlavních veřejných prostorů Zachovalost urbanistických struktur venkovských sídel na Dobříšsku Problems of Contemporary Rebuilding of...

Zuzana Pešková

Odborné mapy a články  Příspěvek ve sborníku mezinárodní recenzované vědecké konferenci Pešková, Z. VILLAGE CENTRE INTERNAL RESOURCES USED FOR NEW DEVELOPMENT In: CESB 13 Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: GRADA PUBLISHING, 2013. pp. 171-174....

Karel Hájek

Přednášky na konferencích Nové využití historických drážních staveb jako součásti moderních systémů veřejné dopravy, Verejná osobná doprava 2015, Bratislava, 22.10.-23.10.2013, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník...

X