Urbanismus

Urbanism

 

Urbanistické a krajinářské problémy,  jejich řešení v teoretické rovině i průmětu do územně-plánovací praxe a do krajinného plánování. Vedle vědeckých výstupů se tak jde i o výstupy metodické.

 

Urban and landscape problems, their theoretical and projection solutions to spatial planning and landscape planning. In addition to scientific outputs, there ate also the methodological outputs.

Kontaktní osoba / Contact person
Ing. Václav JETEL, Ph.D.

Doktorandi a jejich témata pro tuto oblast výzkumu

PhD Students and Their Topics for This Field of Research

(Příjmení / Jméno / Školitel / Téma práce / F / Název oboru / Katedra / Datum začátku studia)
(Surname / Name / Supervisor / Thesis / Form of study / Branch name / Department / Start date)

Altukhova Alina
Vorel Ivan doc. Ing. arch. CSc.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.16

Hendrych Jan
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
Strukturální vegetační prvky kulturní krajiny, tradiční alejové stromy a jejich ekotypy / Structural vegetative elements of cultural landscapes, traditional aleé trees and their ecotypes  
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.03.16

Klimeš Ondřej 
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
K / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.03.17

Klingorová Irena
Durdík Petr doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.03.16

Koubková Renata
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
Turistická infrastruktura jako součást koncepce města / Tourist infrastructure as a component of urban planning     
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.16

Kubátová Šárka
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.15

Kubrová Diana
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.03.16

Kučera Petr
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.02.14

Kugl Jiří
Mužík Jan doc. Ing. arch. CSc.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.09.14

Kupková Denisa
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.17

Lajda  Štěpán
Dvořák Václav doc. Ing. arch. CSc.
Udržitelné urbanistické soubory a jejich vliv na architekturu / Sustainable Urban Structures and Their Impact on Architecture
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.09.14

Máša Petr
Jiran Zdeněk doc. Ing. arch.
Společenská proměna chápání veřejných prostranství v středoevropském prostředí / Social Transformation of the Understanding of Public Spaces in the Central European Area    
P / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Nedvědová Klára
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
K / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.09.12

Petrů Eva
Vorel Ivan doc. Ing. arch. CSc.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.16

Stojan Daniel
Kupka Jiří doc. Ing. arch. Ph.D.
Problematika centrálních veřejných prostorů (náměstí) obcí v těsném sousedství velkých měst / Problematics of central public spaces (squares) of municipalities in close position to large cities    
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.03.16

Stránský Jiří
Jiran Zdeněk doc. Ing. arch.
Městský veřejný prostor – vnitrobloky / Urban Public Space – Courtyards
K / Architektura a stavitelství / 11129 / 01.10.17

Tlachová Zuzana
Kaplan Ivan doc. Ing. arch.
K / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.09.12

Vetešníková  Kateřina
Durdík Petr doc. Ing. arch.
P / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.10.16

Vondráčková Simona 
Vorel Ivan doc. Ing. arch. CSc.
Znaky individuality krajiny a jejich vyuziti v uzemnim planovani / Individual Characters of Landscape and their Exploitation in the Regional Planning 
K / Architektura a stavitelství / 11127 / 01.09.11

Veřejný prostor v širším kontextu – město, industriál, krajina

Nová publikace Veřejný prostor v širším kontextu - město, industriál, krajina. Kol. autorů: Lenka Popelová (hl. editor), Zuzana Pešková (editor), Tomáš Šenberger (editor), Mikuláš Hulec (editor), Jaroslav Daďa, Jan Kašpar, Jan Albert Šturma, Jiří Havlík, Jan Trejbal,...

Konference Architektura a udržitelný rozvoj 2018

ARCHITEKTURA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ / ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Katedra Architektury | ČVUT v Praze | ve spolupráci s Katedrou konstrukcí pozemních staveb, Katedrou technického zařízení budov a Katedrou urbanismu a územního plánování Vás zve na konferenci...

X