doc. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA, Ph.D

Státní regulační komise
Koordinace a regulace stavebního rozvoje a růstu velkých měst a jejich aglomerací byla a je aktuálním problémem územního plánování. Zajímavým příkladem snahy po koordinovaném rozvoji nejen města, ale i jeho okolí, je činnost Státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím, neboť se její pravomoc vztahovala i na 78 obcí v zájmovém území Prahy. Komise byla zřízena den před vznikem Velké Prahy a působila až do konce první republiky. Přednáška se věnuje komisi jako takové, její organizaci a činnosti, ale zhodnocení jejího díla.
Okrašlovací hnutí
Zakládání a činnost okrašlovacích spolků je masovým fenoménem začínajícím již v druhé polovině 19. století a vrcholícím v období první československé republiky, kdy bylo v Okrašlovacím svazu organizováno více než 350 českých okrašlovacích spolků. Jejich činnost je unikátním příkladem občanské angažovanosti v tvorbě životního prostředí sídel v době zrození moderního města. Přednáška se zabývá jak okrašlovacím hnutím jako takovým, tak činností Okrašlovacího svazu od jeho založení až po ukončení činnosti. Obecné informace jsou proloženy příklady činnosti konkrétního okrašlovacího spolku.

doc. Ing. arch. Jindřich SVATOŠ

Stavby pro volný čas
Měli obyvatelé nově vzniklé Československé republiky dostatek volného času?
Byl postačující počet staveb nabízejících možnosti trávení volna?
Nebo se dokonce stavěli nové?
Divadlo, film, rozhlas, sport, obchodní domy, hotely, letní byty, tramping, chataření, turistika to všechno jsou pojmy utvářející volnočasové aktivity v období 1918 až 1939.
Kratší pracovní doba, delší dovolená přináší rozvoj dopravy a staveb s cestováním spojených.
Nové budovy nabízejí ve svých prostorách více možností trávení volného času na jednom místě. Vyrůstají nové sakrální stavby, dopravní letiště, lázeňské domy, koupaliště, kavárny a mnoho dalších po celé republice. Značné množství z těchto domů, často architektonicky velmi hodnotných, slouží svému účelu do dnešních dnů. Máme tak možnost nahlédnout do života v Československu před sto lety.

doc. Ing. arch. Michal ŠOUREK

Moderní architektura mezi válkami – a dnes
V České republice, a zvlášť na jejích hlavních staveništích, v Praze a v Brně, se nestaví: bydlení i kanceláře se stávají nedostatkovým zbožím. Dokud se – v devadesátých letech minulého století a v první dekádě tohoto století – stavělo, stavělo se špatně: viníkem jsou prý stavební podnikatelé – „developeři“.
Proč se dnes „nestaví“? A proč se dříve – za první republiky – stavělo o tolik lépe?
Architektonická moderna a internacionální styl vystřídaly architekturu dlouhého 19. století: vystřídaly ji, nebo jen sklidily, co bylo zaseto? Moderní architektura a toynbeeho industriální soutěž: Das neue Frankfurt – Neues Bauen – Rotes Wien – Werkbundsiedlungen – Brno, Praha Na babě. CIAM: architektura, která zklamala.
Co dokáže architekturu a stavební rozvoj opět vrátit na výsluní?

 

X